Причината - недостатъци, открити по време на тестовия период