Те стават случайни свидетели на посегателството върху нея