Те все още не са разпитани и не е ясно какъв е мотивът им