Георги Попвасилев е футболен коментатор повече от 20 години