Чрез манипулация Съюзът за стопанска инициатива получил статут на национално представителен