Тя обаче ще бъде затрупана и над нея ще минава магистрала "Струма"