На местата на сегашните центрове към МВР ще се съвместят и центровете на спешната помощ заедно с полицията и пожарната