Недоволството им е заради лоши битови условия и бавене на процедури