Полицията се наложи да разбие стъклото на автомобила на майка му