Още една тревожна тенденция, свързана с образованието