Американски инструктори обучават бойци на умерената опозиция