Тревожните данни са от изследване на Европейската комисия