Птицата става част от европейската програма за възстановяване на вида, който е застрашен от изчезване