Тентата на детската количка е спасила детето от тежки наранявания