Как тя може да бъде полезна при бедствия и аварии?