Това ще спести на обществения доставичик около 1 милиард лева, в следващите десет години