Причината – дружеството започва годишните ремонти на топлопреносната мрежа