Агенцията за приходите започна да приема декларации