Абонатите останаха без мобилни връзки, интернет и телевизия