Причината е дългата поредица от почивни дни за учениците