Акцията е част от обучение на службите ни съвместно с холандските им колеги