Причината – липсата на средства и ограничен бюджет