Камерата показва как за секунди изнасят 10 лаптопа