Това предвижда законопроект на Реформаторския блок