Екоорганизации твърдят, че само той ще спаси редките животински видове от изчезване