Случаите на заличаване на паметници на културата са стотици