Заповед на министъра на здравеопазването забранява на нефролозите да прилагат специализирана терапия на пациенти