Те чистят улиците в Монтана, за да си платят таксата