Това са новите изисквания към училищата за подобряване на средата