Експерти по патентно право ще помагат на българските учени да защитят изобретенията си у нас и в чужбина.

Христина Цветкова е един от учените в Института по обща и неорганична химия. Заедно с колегите си, вече три години, тя работи върху превръщането на растения като люцерна и детелина в изключително ценна суровина.

„Това растение е детелина. Всички го знаят, особено четирилистната детелина е много ценена, но ние го използваме за получаването на един много ценен метал. Този метал е реният. Реният се използва в авиокосмическата индустрия, и също така в нефтения риформинг, за получаването на катализатори за безоловен бензин”, обяснява ас. Цветкова.

Растенията се събират около рудодобивни райони. Чрез уникалната технология от тон изсушена детелина или люцерна се получава килограм рений. Неговата цена е 6000 долара.

Днес в Института по обща и неорганична химия, специалисти по патентно право безплатно консултират учени като Христина Цветкова, как могат да защитят разработките си.

„Ако научната организация плаща, това значи, че патентът ще е неин. Това означава, че тя ще може да го продава този патент и да печели. Ако ученият отделно продава патента си и е на негово име, това означава, че претенциите са негови и той се явява физическо лице”, каза доц. Стефка Тепавичарова.