Всяка община ще решава сама дали да прибира допълнителен данък и колко да бъде той