Все още няма яснота кога вече завършилите парамедици ще започнат да практикуват професията си