Все още няма точни изчисления за щетите върху инфраструктурата