Това не е фантастика, а постижение на български ученици и студенти