Инициативата е част и от кампанията „Живот с Паркинсон"