Находката потвърждава тезата, че в днешните български земи се е развила първата европейска цивилизация