Намеренията са по този начин да се намали двойно натоварването в Креснеското дефиле