Днес беше последният ден, в който те приемаха посетители