Включиха се още Печенката, заедно с участници от "Гласът на България"