Проблемът се наблюдава и над други райони на Балканския полуостров - Албания, Македония, Черна гора