Те се страхуват, че няма да получат субсидиите по програма на земеделското министерство