Настояване за потвърдяване да бъде потв6ърдена доживотната присъда