По данни на националната статистика тази оценка е по-ниска в промишлеността и в строителството