Неизвестни са разбили един от входовете към Духлата и са унищожили образувания, които природата е създавала стотици години