Стотици богомолци изпълниха храмовете в страната днес