Една от последните им спирки по пътя обратно беше София