Днес министерството на финанси обявява резултатите от споразуменията за отписване на дълга на Гърция