От 3 години интернационални полицейски групи дежурят през лятото по морето, а зимата - в курорта