Основната причина според застрахователите е липсата на стикери по стъклата на автомобилите с каско