Така нареченото брачно отделение на районния съд в София отново се мести. Този път минава в старата сграда на ВСС на улица "Съборна". За последните 28 години, това е петото преместване на бракоразводното.